Missie & visie

Praktijk Fysio-motion is een eerstelijns praktijk, waar een zeer breed scala aan problemen van het bewegingsapparaat worden behandeld. Wij leveren preventieve en curatieve zorg, maatwerk is hierbij het speerpunt. Centraal staat onze persoonlijke begeleiding, wij verwachten hierbij een actieve rol van de patiënt.

Wij willen door kennis, samenwerking en doelgerichte behandelmethoden werken aan een onderscheidende kwaliteit van zorgverlening.

Ons streven is om in samenspraak met de patiënt zijn problematiek/hulpvraag op een transparante wijze in kaart te brengen. Een gestructureerde aanpak gebaseerd op een scherpe diagnose vormt hierbij de basis van een succesvol antwoord op de hulpvraag.

Lichte, ruime en goed uitgeruste behandelruimte

De behandelingen vinden plaats in een lichte, ruime, goed uitgeruste behandelruimte die voldoende mogelijkheden voor privacy biedt. Dit in een prettige en plezierige sfeer.

Centraal hierbij is de persoonlijke benadering en begeleiding.

Een zeer breed scala aan problemen van het bewegingsapparaat worden behandeld.

Veel aandoeningen zijn goed te behandelen binnen de mogelijkheden van de algemene fysiotherapie, soms biedt een gespecialiseerde aanpak meer mogelijkheden.

Deskundigheid

Binnen onze praktijk bieden wij de mogelijkheid om vanuit een aantal verschillende invalshoeken te werken aan een oplossing. Juist vanwege het unieke karakter van ieder mens en iedere klacht biedt bovenstaande optimale mogelijkheden betreffende een doelgerichte en effectieve aanpak.

Onze medewerkers zijn deskundig en hebben zich gespecialiseerd.  Wij staan in voor kwaliteit en doelmatigheid.

Verder zijn wij lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en zijn wij opgenomen in de hierbij behorende kwaliteitsregisters.

Motto

Samen dat werkt!